Deenesh Ghyczy: Silent Mantra

A kiállított festmények témáit különböző nézőpontokat egy kompozícióba sűrítő portréábrázolások adják. Ezek a képmások különleges szempontok alapján tükrözik a személyek jellemvonásait. A testeken túlmutató lelki- és a szellemi világ absztrakt módon, mégis figurális alakban jelenik meg. A psziché dimenziójának képelemei megsokszorozva, áttetsző konstrukciókba szerkesztettek, melyek feloldják a materiális világ jellemzőit. A festmények háttere sejtelmes, statikus közeg, mely teret ad az egyén ösztönös törekvéseinek, mely célja a teljesség elérése.

A kiállítás megtekinthető: 2014. október 3-tól 18-ig.
Nyitvatartási idő: hétfőtől szombatig 10-18 óráig
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 24.-26.